מה זה "שיימינג" Shaming ומה עושים נגד זה

התקשורת היא זו שקובעת את סדר היום הציבורי, הרשתות החברתיות קיבלו "חיים" משל עצמן, הזמינות למידע נכון ולא נכון היא מיידית וכתוצאה מכל אלה, נגרמו משברים תדמיתיים שהובילו אף לקריסות כלכליות של חברות וארגונים קטנים וגדולים.

שיימינג, "ביוש בפומבי" הוא תחילתו של משבר. השיימינג הפך לכלי של אוכלוסיות שונות, לפגוע פגיעה אישית ורגשית בעובדים בארגונים גדולים עד כדי הפרעה ופגיעה בחייהם הפרטיים. כיצד מתמודדים עם זה?

מה זה "שיימינג" Shaming ומה עושים נגד זהלכל ארגון האחריות לתת לעובדיו את הכלים להיערך, לנסות למנוע ולהתמודד עם השיימינג.

מטרת הסדנא – לתת כלים להערכות מראש, זיהוי, ופעולה מידית נגד השיימניג.

מה בסדנא?

  • • מה זה שיימינג?  האם אפשר למות מזה? מה טוב בשיימינג?
  • • סוגי שיימינג – שיימינג ברשתות חברתיות, שיימינג פיזי, שיימינג תקשורתי.
  • • מרכיבי מכלול האיומים והסיכונים התקשורתיים המובילים למשבר.
  • • מיפוי ניתוח ובניית פתרונות – איתור ובניית פתרונות המובילים לאמצעי שליטה בסיכון.
  • • פעילות פנים ארגונית – הלימה בין המסרים החיצוניים לפנימיים.
  • • מיומנויות לפעולה נגד שיימינג – ניהול שיח, התנהלות מול העובדים ומול המתקיף.
  • • סיכום: האם אני יכול להתמודד עם שיימינג ?