משא ומתן לניצול הזדמנויות עסקיות

משא ומתן מוצלח, חד מהיר מוביל לניצול הזדמנויות עסקיות ויצירת רווח –  סדנא לניהול משא ומתן אפקטיבי כוללת בתוכה שימוש במגוון כלים תקשורתיים שמטרתם להוביל יתרון ולנהל את המו"מ בצורה מדויקת ואפקטיבית.

משא ומתן לניצול הזדמנויות עסקיות
תוכנית הסדנא כוללת לימוד ותרגול בנושאים הבאים:

• בבניית אסטרטגיות וטקטיקות שונות לניהול מו"מ.

• ניהול הרטוריקה במו"מ – מסרים מקדמים ומסרים חוסמים.

• בחינת מודלים של משא ומתן.

• בניית "תיק מודיעין" על הצד השני.

• שימוש בדיבייט כשיח מקדם מסרים.

• זיהוי מהיר של קהל היעד.

• שליטה בשפת גוף וזיהוי שפת הגוף של הצד השני.

• נראות (לבוש אביזרים וכו').

• עשרת הדיברות לניהול משא ומתן אפקטיבי.