שפה אסטרטגית לניצול הזדמנויות עסקיות-– walk the talk

שפה אפקטיבית בארגון ומחוצה לו, מובילה להעלאת רמת הביצועים והשגת יעדים ארגוניים של העובדים, מובילה להזדמנויות עסקיות, תורמת להעלאת המוטיבציה וחיזוק הקשר בין חלקי הארגון השונים, מקצרת תהליכים, ועוזרת לדרג הניהולי להעביר ולחדד מסרים תוך בחירת האסטרטגיה התקשורתית הטובה ביותר.

מה לומדים :  אסטרטגיה תקשורתית לבניית מסרים אפקטיביים.•

מילים מקדמות לעומת מילים חוסמות- שימוש במילים מקדמות ככלי להנעה במו"מ, מכירה, שירות, גיוס ועוד.

מסרים מילוליים ובלתי מילוליים : שפת הגוף. הקול – ככלי לשליטה במסרים.

חמש האינטליגנציות – שיטה בינלאומית המחברת בין שפת הגוף והמסרים הבלתי מילוליים לצבעים המובילים כל אחד באישיותו ומסייעת במיקוד הדרך להעברת המסרים וליצירת הזדמנויות עסקיות.

זהה את הקצב – היכולת לזהות מי עומד מולי מסייעת בהובלת המסר הנכון שהופך הזדמנויות עסקיות להצלחות.