תקשורת פנים ארגונית – לדבר "בשפה אפקטיבית"

תקשורת פנים ארגונית היא דו-שיח בין הצוות הניהולי לעובדים המתקיים "בשפה אפקטיבית".שפה אפקטיבית בארגון, מובילה להעלאת רמת הביצועים והשגת יעדים ארגוניים של העובדים, תורמת להעלאת המוטיבציה וחיזוק הקשר בין חלקי הארגון השונים, עוזרת לדרג הניהולי להעביר ולחדד מסרים, תוך בחירת האסטרטגיה התקשורתית הטובה ביותר.תקשורת פנים ארגונית – לדבר "בשפה אפקטיבית

הסדנא כוללת שיעורים ותרגול בנושאים הבאים:

  • מתן כלים וטכניקות לשיפור התקשורת הפנים ארגונית.
  • תקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית.
  • בחירת האסטרטגיה התקשורתית  להעלאת רמת הביצועים בארגון.
  • ליווי ויעוץ למנהלים בבחירת התכנים ודרכי העברת המסרים ומידע בתוך הארגון.
  • איך אני נראה בתוך הארגון? – טכניקות וכלים לשיפור היכולות התקשורתיות שלי.
  • מוטיבציה גבוהה בארגון- יש דבר כזה בכלל?